FORTNITE DUO

Tidsplan vil blive offentliggjort inden turneringsstart

PRÆMIER

1. Plads – 1.800,-
2. Plads – 700,-

TILMELD

INFO

 • Hver kamp i turneringen bliver spillet, indtil et vinder “Victory Royal” som bliver uddybet senere i dokumentet.  “Victory Royal” er hvor et team opnår at være det sidste hold i live.

  Der spilles 5 indledende runder, og i finalen spilles der 5 afgørende runder.

 Der bliver sendt en formular ud på discord, hvor der skal skrive point ind, og der skal sendes et billede med resultatet af deltagerens placering og point.

 RSNP forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre tidsplanen og har det sidste ord i en hver uoverensstemmelse.

 RSNP forbeholder sig retten til at benytte navne, tags, lyd, video og kampstatistik til fremtidig promovering.

 Såfremt der er under 8 hold tilmeldt turneringen, forbeholder vi os retten til at justere præmiepuljen.

REGLER

 • Spillere / hold som forsøger på at snyde admin / gamemaster ved at give falske information, vil straffet ud fra Code of Conduct

 • Alle spiller skal følge Fortnite End User License Agreement (“Fortnite EULA”) 

 • Two – Factor Authentication skal benyttes.

 • Alle hold og individuelle navne skal følge Code of Conduct beskrevet i dette dokument. Event administrators må ændre hold- og spillertags eller on-screen names for enhver grund. 

 • Ethvert navn brugt af et hold eller spiller må ikke indeholde eller gøre brug af Fortnite®, Epic eller en form for trademark , trade name eller logo ejet af Epic.

 • Formatet der bliver brugt i denne turnering er duo team. Formatet der bliver brugt i denne turnering er duo team.

 • Hvis et hold ønsker at deltage i en kamp skal ALLE spillere være tilstede i denne kamp. Du kan derfor ikke sende en enkelt spiller ind i en kamp. Holdet skal være i deres party, når de går ind i den pågældende lobby.

 • Under ingen omstændigheder vil en kamp blive reset på grund af disconnecting eller andre ting der kan ske i en turnering. Hvis Event administrationen mener at omstændighederne er så omfattende, kan dette godt ændres i særtilfælde.

 • Event administrators kan svare på spiller relateret spørgsmål via den officielle fortnite helpdesk kanal på Discord

 • Hvert hold skal vælge en team captain som har alt kommunikation med Fortnite admins.

CODE OF CONDUCT

 • Alle spiller skal opføre sig på en måde som ikke er i strid med Code Of Conduct samt generelle principper omkring opførsel og god sportsmanship. 

 • Spillere skal være respektfulde over for andre spillere, event admins og spectators.

 • Spillere skal ikke opføre sig på en måde:

a) Som er i strid med disse regler
b) Som er forstyrende, ikke sikker eller destruktiv
c) Som på nogen måde er skyld i at andres spillere mulighed for at have det sjovt, bliver mindsket. I særdeleshed skal spillere ikke angribe eller være respektløs ved brug af blandt andet grov eller stødende sprog.

 • Alt brug af 3. parts programmer,  som ikke benyttes til kommunikation, samt udnyttelse af bugs er IKKE tilladt og vil medføre en diskvalifikation til hele holdet.

 • Dette er på intet tidspunkt tilladt:

a) Teaming: Dette er spillere som samarbejder, på trods af at de ikke er på samme hold.
b) Planned movement: At have aftalt med andet hold at lande eller bevæge sig i samme retning eller mod samme mål.
c) Item dumping: Give et andet hold items.

 • Hvis en spiller ser et brud på regelsættet eller Code of Conduct, kan event admins kontaktes. Hvis du har screenshots, videooptagelser eller lignende, kan dette sendes på discord. Alle sager angående snyd vil blive behandlet individuelt og fortroligt.

Ved brud af disse regler kan event admins gøre brug af følgende straffe

Give en privat eller offentlig advarsel, enten skriftlig eller mundtlig.
Fjerne eller annullere omtalte spillers score for den kamp eller kommende kampe.
Hvis en spiller står til at vinde en præmie, kan denne mulighed blive fjernet fra spilleren.
 Spilleren kan blive diskvalificeres
 Spilleren og holdet kan blive diskvalificeres
 Spilleren og holdet kan blive udelukket fra alle fremtidige RSNP turneringer.

POINTSYSTEM

Vinder af kampen: 25 Points
2nd: 20 Points
3rd: 16 Points
4th: 14 Points
5th: 13 Points
6th: 12 Points
7th: 11 Points
8th: 10 Points
9th: 9 Points
10th: 8 Points
11th: 7 Points
12th: 6 Points
13th: 5 Points
14th 4 Points
15th: 3 Points
16th: 2 Points
17th: 1 Point
Hver elimination: 1 Point

POINTSYSTEM – FINALE

Vinder af kampen: 30 Points
2nd: 26 Points
3rd: 24 Points
4th: 22 Points
5th: 21 Points
6th: 20 Points
7th: 19 Points
8th: 18 Points
9th: 17 Points
10th: 16 Points
11th: 14 Points
12th: 13 Points
13th: 12 Points
14th 11 Points
15th: 10 Points
16th: 9 Points
17th: 8 Points
18th – 24th: 5 
Points
Hver elimination: 2 Points

Regelsæt venligst udlånt af GGW