REGLER

GENERELT

 • Deltagelse til RSNP foregår på eget ansvar og det forudsættes at alle overholder gældende regelsæt for RSNP, samt dansk lovgivning.
 • Regelsættet findes på rsnp.eu/regler
 • Alle vindere SKAL møde op til præmieoverrækkelsen.
 • Hvis dette ikke sker bliver præmien videregivet.
 • RSNP påtager sig ikke ansvar for skade på udstyr eller person, ej heller tyveri, hærværk, fejlstrøm eller lign.
 • Refundering af billetter er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, netværksudfald, strømafbrydelser eller andre uforudsete hændelser.
 • Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder RSNP sig retten til, at bortvise personer fra eventet, uden mulighed for refundering af billetten.
 • Snyd med billetter eller på anden måde snyd med indgang vil blive politianmeldt.
 • RSNP forbeholder sig retten til at gemme og monitorere alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning på hele netværket.
 •  RSNP forbeholder sig retten til at offentliggøre en liste over deltagenes “nicknames”.

DELTAGELSE

 • Armbånd skal altid bæres synligt, og må ikke tages af. Opdages dette, bliver du anset som ikke deltagene og må forlade stedet.
 • Det er ikke tilladt at ryge indendørs. Dette er kun tilladt udenfor! Bliver det set at du ryger inde, vil du blive bortvist, uden mulighed for refundering af billet! (Dette gælder også for e-cigaret og lign.)
 • Deltagere skal altid følge anvisninger fra crew, offentlige myndigheder, som politi og brandvæsen, også selvom disse ikke er dækket af dette regelsæt.
 • Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretsbeskyttet materiale skal overholdes til eventet, og der henstilles til, at deltagerne er opmærksomme på, hvad der er adgang til på deres computer.

DELTAGERPLADSER

 • En deltagerplads giver adgang til ét strømstik og ét netværksstik.
 • Der må ikke medbringes højtalere til eventet eller andet der danner unødigt støj.
 • Det er IKKE tilladt af medbringe sofaer, lænestole eller andre større møbler.
 • Du må IKKE tilkoble store maskine i form af mini køleskab, mikroovn, kaffemaskiner, elkedler eller lignende apparater med højt strømforbrug.
 • Det er IKKE tilladt at tilslutte eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche eller andet udstyr bortset fra en computer eller konsol til vores netværk.
 • Det er IKKE tilladt at sove under borde, på gang arealer, toiletter eller lign.
 • Det er kun tilladt at sove i opmærket områder i sovesale eller siddende på sin stol.
 • Alle personlige ejendele skal placeres ved sin deltagerplads, eventuelt under bordet.
 • Det er under ingen omstændigheder tilladt at blokere gangarealer eller nød- og brandudgange med ejendele.

ALKOHOL M.M.

 • Det er IKKE tilladt at medbringe/indtage euforiserende stoffer, dette gælder ligeledes at møde op påvirket.
 • Hvis dette ses eller mærkes på dig, vil du blive bortvist, uden mulighed for refundering.
 • Det er IKKE tilladt at medbringe alkohol.
 • For personer over 18 år er det tilladt at købe og nyde alkohol, indenfor det afmærket barområde.
 • Det er IKKE tilladt at være synlig beruset.
 • Reglerne gælder på hele kulturcenterets området, både i hallen, parkeringspladserne, sovesal, samt alle udendørsarealer.

ANDET

 • Det er ikke tilladt af ophænge plakater, uddele reklame materiale eller på anden måde gøre reklame for sig selv eller andre, uden skriftlig tilladelse fra RSNP.
 • Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser under hele eventet uden skriftlig tilladelse fra RSNP.
 • Det er tilladt for den enkelte deltager, at medbringe mad og drikkevarer i begrænsede mængder til eget forbrug.
 • RSNP forbeholder sig retten til at videoovervåge eventet, tage billeder og optage video til eventet, samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af RSNP, uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.
 • RSNP forbeholder sig retten til at gennemsøge deltagernes tasker, computerkabinetter m.m. igennem for alkohol, euforiserende stoffer, sprængstoffer m.m.
 • 
Det er ikke tilladt at medbringe laserpointere og andre former for laserlys.
 
• Hvis en deltager ikke vil lade RSNP gennemsøge tasker, computerkabinetter m.m. vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Det er ikke tilladt at medbringe knive, knojern, attrapvåben, peberspray eller andre våben, af nogen art under eventet.
 • Det er ikke tilladt at benytte segboards, segways, løbehjul eller andet indendørs transportmiddel til RSNP.
 • Det er ikke tilladt at bære maske eller på anden måde dække sit ansigt til under eventet. Dette gælder selvfølgelig ikke medicinske masker.
 • Der kan forekomme droneflyvning til eventet, hvilket deltageren ved accept af disse regler acceptere.

RSNP forbeholder sig retten til at til enhver tid at rette, ændre eller på anden måde modificere reglerne.